Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.
ring til Unilite
 • Anlægstyper

  Overordnet inddeles automatisk brandventilation i to grupper:
  Mekanisk- (ABV-M) og termiskbrandventilation (ABV-T)

 • Termisk ABV-anlæg

  Ved termisk brandventilation bliver varme og røg typisk ledt ud gennem oplukkelige ovenlys i taget.
  For at den termiske effekt skal virke optimalt skal man ifølge krav fra brandmyndighederne have erstatningsluft ind fra minimum to modstående facadeåbninger – typisk gennem porte, døre eller vinduer, der åbner automatisk.

  Et automatisk brandventilationsanlæg kan bestå af forskellige komponenter, afhængigt af den enkelte bygnings udformning. Det kan blandt andet være: 

  • oplukkelige ovenlys 
  • åbninger for erstatningsluft 
  • faste og/eller bevægelige røgskærme 
  • automatisk og/eller manuel aktivering 
  • mekanisk drevne ventilatorer
  • brandgardiner / røggardiner
    

  Vi bygger og tilpasser vores anlæg til hvert enkelt af dine projekter

 • Mekanisk ABV-anlæg

  Ved tilbygninger eller komplekse bygninger er det imidlertid ofte ikke muligt at få erstatningsluft fra to modsatstående sider af bygningen udelukkende fra termisk ventilation. I de tilfælde er det derfor nødvendigt med mekanisk brandventilation – enten alene eller som supplement til den termiske ventilation.

  Mekanisk brandventilation fungerer med mekanisk drevne ventilatorer, der tvinger røg ud af bygningen og via et rør blæser erstatningsluft ind i rummet for at fremme en hurtig termisk opdrift.
   

  Vi bygger og tilpasser vores anlæg til hvert enkelt af dine projekter

 • Luftsluser

  Ved højhusbyggeri skal der tages helt specielle forholdsregler for at sikre personredning.

  En luftsluse har til formål at sikrer flugt- og redningsveje, fra lejligheder, ofte via en trappe ud af bygningen. Ved højhusbyggeri skal der tages helt specielle forholdsregler for at sikre personredning.

  Hvor bygning er så høj at beredskabet ikke kan evakuere fra stiger m.m. Skal luftsluse sikre en effektiv bortledning af røggasser og varme, så røg- eller brandspredning fra bygningen ind i trapperummet undgåes.

  Ved højhusbyggeri skal der tages helt specielle forholdsregler for at sikre personredning.

  Ved renovering af ældre byggerier, er der ofte mange problemer med at sikre flugt- og redningsveje men det kan klares ved etablering af luftsluser.
   

  Vi bygger og tilpasser vores anlæg til hvert enkelt af dine projekter

Brandgardiner


Ved brandsikring af passage i bygninger med åbne arealer, hvor man ønsker at skærme for røg og sikre adgang til flugtvej og øge personsikkerhed i tilfælde af røg og brand.

Ofte er brandgardiner / Røggardiner ikke en særskilt løsning, men integreret med andet brandventilationsanlæg.

Brandgardiner kan integreres i bygningsdele og bliver dermed først synlig ved aktivering af bygningens brandventilationsanlæg.

Brandgardiner er systemgodkendte og klassificeret iht. DS/EN12201-1
 

Vi bygger og tilpasser vores anlæg til hvert enkelt af dine projekter

ring til Unilite

Accepter cookies

Denne side benytter cookies til at vise brugen af hjemmesiden og for at forbedre oplevelsen af hjemmesiden. Du kan altid slette gemte cookies under avancerede indstillinger i din browser.

Accepter ingen cookies  |  Accepter alle cookies

Læs mere her