Ovenlysproducent bliver totalleverandør af brandventilation

Som eneste danske ovenlysproducent kan Unilite A/S nu kalde sig certificeret installatør af både mekaniske og termiske brandventilationsanlæg.

Unilite har hidtil været certificeret installatør af termiske brandventilationsanlæg, men den 16. januar i år fik produktions- og installationsvirksomheden i Hobro deres certifikat på, at de nu også er DBI-certificeret til projektering, montering, installation og service på såvel termiske som mekaniske brandventilationsanlæg.

Dermed er Unilite den eneste danske ovenlysproducent, som er sluppet igennem nåleøjet og har opnået denne certificering, efter kravene fra brandmyndighederne er blevet skærpet, og reglerne for brandventilation strammet. Certificeringerne vækker stor tilfredshed hos virksomhedens administrerende direktør Torben Christensen, som udtaler:

”At vi nu har begge certifikater betyder, at vi fremover kan være totalleverandør på brandventilation, og det er vi selvfølgelig rigtig glade for, da det betyder, at vi nu kan tilbyde vores kunder en samlet løsning. Udfordringen har været der længe, og nu har vi altså taget konsekvensen og kan fremover imødekomme de mange forespørgsler, vi får fra vores kunder, på en ’pakkeløsning’.”

Stor fordel for kunden

Unilite producerer og installerer ovenlys, lyspaneler og brandventilationssystemer til erhverv, offentlige institutioner og private over hele Danmark. Og med de nye certificeringer er virksomheden nu Danmarks eneste ovenlysproducent, som er godkendt til projektering, montering, installation samt service på såvel termiske som mekaniske brandventilationsanlæg.

”For vores kunder er det en stor fordel, at de fremadrettet vil kunne nøjes med en enkelt entreprenør til at varetage installationen af deres brandventilation, som ofte kræver både et termisk og mekanisk anlæg. Ved komplekse bygninger er det ofte nødvendigt med en kombination af termisk og mekanisk brandventilation for at opfylde kravene fra brandmyndighederne,” fortæller el-teknisk chef Henrik Spanggaard og uddyber:

”Ved termisk brandventilation åbner vi ovenlys i taget, som kan lede varme og røg ud. For at den termiske effekt skal virke og lede varmen og røgen ud skal man have erstatningsluft ind fra minimum to modsatstående sider af bygninger. Ved tilbygninger er det imidlertid ofte ikke muligt, og derfor kræver det, at der også installeres mekanisk brandventilation, som via et rør blæser erstatningsluften ind i rummet.”

Det er DBI Certification (Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts kontrolinstans), der udsteder certifikaterne til installationsfirmaer, som opfylder kravene i DBI Retningslinje 001 om godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg. Certificeringen er dokumentation for, at firmaet lever op til en række specificerede krav til erfaring og uddannelse samt har gennemført specifikke kurser og bestået en afsluttende skriftlig prøve.

For yderligere information kontakt

El-teknisk chef Henrik Spanggaard: tlf. 30 30 81 49 / hs@unilite.dk