Unilite med i tæt samarbejde om projektering

 [  Lagerhaller  ]

Der blev lagt stor vægt på design og udseende ved byggeriet af 6 nye haller til en stor landbrugsvirksomhed. Tagkonstruktionen var tagkassetter med Kalzip Tag.

Unilite’s rådgivningsteams erfaring og ekspertise blev inddraget i projektet fra projekteringens begyndelse i et tæt samarbejde med bygherre og arkitekt.

De valgte løsninger blev UNILITE Ovenlys Rytterlyspaneler, der kan udføres som gennemgående ”lysbånd” i tagkonstruktionen eller panelerne kan tilpasses byggeriets moduler. De leveres i bredder fra 1 meter op til omkring 6 meter. Da totallængden tilpasses opgaven er lyspanelernes længde i princippet uendelig.

UNILITE Ovenlyspaneler kan anvendes i såvel tørre rum med normal fugtighed som i våde rum med relativ høj fugtighed. Det kan være ridehal, hestestald, kornlager, maskinhus, værksted, udstilling, gødningslager, foderlade. Fleksibilitet og muligheder er uendelige.

Der kan indbygges naturlig ventilation eller oplukkelige felter til komfort- og brandventilation, ligesom det er muligt at tilslutte forskellige komponenter.