Brandventilation

Der er flere formål med at installere brandventilation i en bygning. I alle tilfælde drejer det sig om at bortlede røg, røggasser og varme fra en bygning i brand.

 

Et væsentligt formål med brandventilation er at sikre personer i bygningen, reducere røgfaren og øge flugtmulighederne. Det er desuden vigtigt at sikre røgfrie adgangsveje for brand- og redningsfolk, og endelig at sikre mod overtænding og beskadigelse af kritiske bygningsdele.

Automatisk brandventilation med eldreven brandventilator
Unilite A/S har specialiseret sig i automatisk brandventilation og er en af landets førende leverandører af enhver form for brandventilation, brandsikring, vedligeholdelse af anlæg og lovpligtig service.

 Unilite A/S har ekspertise og mange års erfaring i valg af brandventilationsløsninger og projektering. Vi leverer således både enkeltstående brandventilatorer og brandventilation indbygget i ovenlys og lyspaneler.

Lovkrav til brandsikring
Myndighederne stiller en lang række krav til brandsikring som beskrevet i standard for brandventilation DS/EN 12101-2. For vores produkter betyder det, at de er testede på prøveinstitut og CE-mærket med krav til snelast, brand, vindlast, temperaturer, pålidelighed og Cv-værdier.

Desuden kræver loven et årligt, forebyggende serviceeftersyn, logbog og attest til Beredskabsstyrelsen. Unilite Serviceaftale har specialiseret sig i disse eftersyn.